Sedan Donald Trump svor presidenteden 2017, har svensk medierapportering ofta fokuserat på hans yviga och faktamässigt tveksamma twittrande. De svenska statsrådens twitterflöden däremot, har i princip lyckats undgå samma hårda granskning. Skillnaden framstår som anmärkningsvärd, eftersom många av våra egna ledargestalter också sprider tvivelaktigheter på sociala medier.

I synnerhet justitieminister Morgan Johanssons twitterflöde utgör en katastrofzon, vars gränser frekvent översvämmas av missvisande statistik, märkliga utsagor och ren lögn. Nedan följer ett urval av Johanssons allra värsta tweets – från juli månad.

För någon vecka sedan retweetade Johansson en uppmärksammad krönika av Emanuel Karlsten. I artikeln låter Karlsten antyda att Sverige rättade sig efter försiktig opolitisk vetenskap i Corona-krisen, medan andra länder (varav åtskilliga har lägre dödstal än Sverige) tydligen följde politiska nycker. Därutöver framför Karlsten en mystisk tes som, såsom den får förstås, tycks gå ut på att stora utländska mediehus rapporterar överdrivna felaktigheter om Sverige, snarare än neutralt återger statistik och analyser.

När exempelvis den välkända mitten-liberala tyska veckotidningen die Zeit i en intervju rörande elbilen Polestar 2 (“Da muss mehr kommen!” Marcus Rohwetter, die Zeit, 9 juli) i förbifarten nämner att Sverige drabbats speciellt hårt av Corona, skall alltså detta inte förstås som att die Zeit sakligt återger allmänbekant fakta. Istället upprepar journalisten i die Zeit en politiskt motiverad nidbild av vårt land. Tankarna går osökt till Robespierres vanföreställningar om en utländsk komplott, under terrorns sista dagar.

Ungefär: "Polestar produceras uteslutande i kinesiska Luqiao. Er central ligger i svenska Göteborg. Båda länderna drabbades särskilt hårt av Corona-krisen. Hur har Ni egentligen arbetat där?" 

Att en enskild krönikör skriver konstigheter är samtidigt sin sak. Det graverande i sammanhanget är främst att justitieministern väljer att okritiskt retweeta alstret, och därmed ger dess tokiga idéer sitt tysta godkännande. Tror Morgan Johansson att Sverige är det enda landet i världen som följde vetenskap under Corona-krisen, eller tycker han bara om att framhäva ja-sägare oavsett vad de faktiskt skriver?

Någon dag dessförinnan retweetade ministern en annan tweet (se ovan), vari en användare låter påskina att Sverige numera är på samma nivå som Europas mest restriktiva länder. Detta är ren lögn. Av nedanstående graf från Eurostat framgår att Sverige tar emot avsevärt fler asylsökande (även räknat per capita) än såväl Danmark som Finland som baltländerna. Är det en asylpolitik eller ett inflöde som är i nivå med Europas mest restriktiva länder?

Det sista och i min mening mest försåtliga exemplet är lite äldre, men fortfarande hyggligt färskt. I en twittertråd från den 6 juli i år beklagar Morgan Johansson sig över att det inte blev någon migrationsuppgörelse. Klagosången avslutas med följande utläggning: “Värt att minnas är att antalet asylsökande till Sverige minskat med nästan 90 procent sedan 2015. Då tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. Idag är det 3 procent.”

Citatet ovan exemplifierar perfekt ministerns djupt ohederliga och missvisande sätt att presentera statistik. Märker du det fula knepet? Den valda jämförelsepunkten är absurt hög. Krisåret 2015 sökte fler människor asyl i Sverige än något annat år, någonsin!

Jämför man istället 2019 års utfall (21 958 asylsökande) med snittet från mer normala år, t.ex mellan 1995-1999 (cirka 9700 asylsökande/år) så har antalet asylsökande istället ökat med mer än 100%, och inflödet 2019 är bara på en något lägre nivå än snittet för åren mellan 2002-2010 (cirka 27000/år); år som mer än 2015 byggde den integrationsskuld vi har idag.

Samtliga tweets jag presenterat ovan är alltså, för att upprepa, tagna från juli månad. En tålmodigare man än jag hade förmodligen kunnat producera en mindre bok bestående endast av Johanssons samtliga vilseledande, märkliga och rent lögnaktiga tweets.

Det är, för att runda av, provocerande att svensk media hellre förfärar sig över utländska makthavare än granskar vår egen regering. Journalisterna på SVT får årligen flera miljarder skattekronor för att tillvarata den svenska befolkningens informationsintresse gentemot makten. När ämnar de göra vad som tog mig någon timme framför datorn, och kritiskt granska vad justitieministern häver ur sig på sociala medier?

Tills så sker, betackar jag mig nämligen för fler upprörda reportage från Trumps twitterflöde.