BAKGRUND

På senare tid har den konservativa rörelsen attraherat ett stort antal väljare med arbetarklassbakgrund. Ofta har dessa nykomlingar tidigare röstat på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet, men gradvis utvecklat en socialt konservativ läggning som en följd av vänsterns radikala invandrings- och identitetspolitik. Samtidigt har de inte sällan bevarat en vänsterorienterad syn på omfördelnings-, arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, som i viss mån kontrasterar mot de uppfattningar som tidigare varit förhärskande inom högern. Mot denna bakgrund framställer Konservativ Debatt följande:

PRISFRÅGA

Bör den svenska konservatismen vara ekonomiskt vänsterorienterad, ekonomiskt högerorienterad, någonting mittemellan eller någonting helt annat?

VILLKOR

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Konservativa Förbundet som är 25 år eller yngre.

Du deltar genom att besvara prisfrågan ovan i form av en artikeltext. Skicka ditt bidrag i PDF-format till albalbo@protonmail.com, tillsammans med ditt namn, din ålder, vilken KF-förening du är medlem i samt din email-adress. Bidraget ska vara inskickat senast 12:00 den 24 januari, och får uppgå till maximalt 5000 tecken inklusive blanksteg. Juryn, som består av redaktionen på Konservativ Debatt, kommer efter deadlinen att bedöma bidragen och utse en vinnare och en andrapristagare innan februari månad är slut.

Första pris är ett presentkort värt 600 kronor på Bokus, samt en publicering av vinnarbidraget i Konservativ Debatt.

Bidrag som inte erhåller pris men som juryn bedömer ändå är lämpliga för Konservativ Debatt, kommer att erbjudas en möjlighet till publicering vid senare tillfälle.

Genom att skicka in ditt bidrag samtycker du till att redaktionen behandlar dina inskickade personuppgifter för att ta kontakt med dig fram tills dess att tävlingen är avslutad. Personuppgifterna kommer därefter att raderas. Du samtycker även till att ditt bidrag (tillsammans med ditt namn) publiceras i Konservativ Debatt, i den händelse att du erhåller första- eller andrapris i tävlingen.