Svensk politik har sedan ett tag tillbaka kretsat alltmer kring Liberalernas allt djupare kris. För varje ny opinionsundersökning dyker partiets väljarstöd närmare lättölsnivåer, och i ett försök att rädda situationen har Nyamko Sabuni nu ställt ett ultimatum till Löfvén kring migrationspolitiken, tydligen i syfte att krångla sig ur januariavtalet. I förrgår kom Socialdemokraternas kontring, vars kärna kan sammanfattas med ett citat från SR:

"Stefan Löfven varnar för konsekvenserna om samarbetet avslutas. – Det ska absolut inte uteslutas att då har vi extraval eller så har vi talmansrundor."

Förnimmer du en sällsam känsla av déjá vu? Det är helt naturligt, eftersom detta nämligen är fjärde gången som Socialdemokraterna spelar ut nyvalskortet mot en pressad borgerlighet. “Då blir'e extra val” har mer eller mindre varit Löfvéns standardsvar så fort borgerliga partier uppvisat minsta tecken på egen politisk vilja eller självbevarelsedrift.

Regeringens budget går inte igenom? Extra val. Regeringens budget går återigen inte igenom? Extra val. Liberalerna vill inte ha en lika generös migrationspolitik som MP? Extra val. Extra val, extra val, extra val, redan första stavelsen tycks få blodet att isa hos småpartiernas toppskikt, som inför sitt inre öga ser sina mandat (och sina angenämt trinda riksdagsarvoden på 70.000 kronor/månaden) gå upp i rök nedanför den obarmhärtiga 4%-spärren.

Om du händelsevis öppnat en dagstidning de senaste fem åren, har du dock måhända lagt märke till att något extra val aldrig ägt rum. Hur kommer det sig? Jo, en konservativ gissning är att hotet har varit tomt varenda gång, och enbart haft som syfte att skrämma lättskrämda borgare till att tyst acceptera ytterligare några år av socialdemokratiskt styre. Så är med all sannolikhet fallet även denna gång, vilket en snabb genomgång av de fundamentala siffrorna illustrerar.

Enligt Wikipedias poll-of-polls löper både MP och L en reell risk att åka ur riksdagen om det vore val idag, vilket på grund av valtekniska omräkningar med god sannolikhet innebär att M + KD + SD får majoritet. Därtill kommer att C + MP + S + V för närvarande har 175 mandat i riksdagen, vilket precis räcker för att Löfvén ska kunna förbli kapten även om L överger skutan.

Tror du att Socialdemokraterna och Centerpartiet frivilligt skulle riskera att lämna över regeringstyglarna till det konservativa blocket ett år i förväg? Om svaret är ja rekommenderar jag mindfulness och yoga, för du är uppenbarligen överspänd. Om svaret är nej, så inser du förhoppningsvis också varför Liberalerna med fördel kan syna Socialdemokraternas fräcka bluff.

När allt kommer kring finns det dessutom en djupare anledning för Liberalerna att vara djärva. Partiets fortsatta existens som politisk kraft står på spel, och om Sabuni under sådana desperata omständigheter viker sig för skrämseltaktik, så är loppet förmodligen kört. Vem orkar egentligen i dagens läge rösta på ett parti som inte vill och inte vågar? Om L:s ultimatum däremot mot alla odds skulle leda till extra val, så kan Liberalerna åtminstone gå in i kampen med rak nacke och rätad rygg. Däri finns ett egenvärde. För att låna von Heidenstams vackra ord från Åkallan och löfte:

Det är bättre av en hämnare nås
än till intet se åren förrinna,
det är bättre att hela vårt folk förgås
och gårdar och städer brinna.
Det är stoltare våga sitt tärningskast,
än tyna med slocknande låge.
Det är skönare lyss till en sträng, som brast,
än att aldrig spänna en båge.

Om du frågar mig, så bör Nyamko Sabuni spänna bågen för allt vad strängen håller.