Det skönaste landet

av Bertel Gripenberg

Det skönaste landet är landet i norr,
där åkern ger vika för skogen,
där marken är stenig och karg och torr,
ej rörd av spaden och plogen.
Där väldiga furor med mossig bark
mot himlen trotsande sträva,
och högt över tigande ödemark
bland skyarna örnar sväva.

Det skönaste landet är skogarnas land,
som evigt i tystnad drömmer.
Det binder vårt hjärta med längtans band,
som ingen sliter och glömmer.
Det lockar, det drager så tyst till sig
med eggande, gåtfull tjusning
där viskar på villande vildmarksstig
en trollsång i trädens susning.

Du irrande, husvilla tankars ro,
du ensamma drömmars rike,
du nordens ändlösa furumo,
din skönhet är utan like!
Det skönaste, käraste land jag vet,
är skogarnas land, det vida,
i kärv och storvulen enslighet,
där ofödda sånger bida.