Idag välkomnar Konservativ Debatt ledarskribent Alexander Albo som ny biträdande redaktör.

Alexander Albo har under lång tid varit ledarskribent på Konservativ Debatt, och särskilt sig genom sina djupsinniga men samtidigt lättillgängliga alster. Med stolthet och tillförsikt välkomnar nu Konservativ Debatt honom som biträdande redaktör jämte redaktör Johannes Norrman.