Detta är en debattartikel. Innehållet är skribentens ställningstagande, och representerar inte nödvändigtvis redaktionens eller Konservativa Förbundets.

Ett nytt förslag från EU-kommissionen som i folkmun kallas "Chat Control" skulle innebära att EU, i princip, ges rätt att villkorslöst läsa allt innehåll på svenska medborgares mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Europa har en unik tradition av medborgerliga rättigheter som garanterar envar skydd mot statliga övergrepp. Dessa vill EU-kommissionen och Socialdemokraterna nu urholka, makabert nog med “borgerliga” regeringens hjälp. Trots kraftfulla reaktioner från flera håll har varken EU-kommissionär Ylva Johansson eller hennes partikollega Helen Fritzon förmått svara med annat än känsloargument. Hela spektaklet är praktexempel på maktfullkomlighet hos politiker som försöker kissa sina väljare i nacken och låtsas som det regnar.

I ett försök att lugna motståndare skrev Fritzon en debattartikel i SvD (9/4) där hon argumenterade att Chat Control tillmötesgår ett stort behov som föreligger att tvinga internetföretag att avkryptera sina tjänster och tillåta granskning av innehåll. Detta berodde på att nuvarande lagstiftning, som tillät företagen göra frivilliga eftersökningar, inte uppnår önskvärda resultat, samt att lagen snart upphör.

Vad Fritzon verkar ha missförstått, eller bara väljer inte nämna, är att den nuvarande lagen naturligtvis kan förlängas eller göras permanent. Dock finns det en enkel förklaring till varför internetföretagens åtgärder är otillräckliga, nämligen att förhållandevis lite barnpornografi sprids via konventionella plattformar. Den största andelen barnpornografi som sprids återfinns på dark web eller sprids med mer sofistikerade medel än alldagliga chattfunktioner. Att granska dessa skulle alltså kräva mer omfattande lagstiftning än som föreslås. Övervakningen riktas mot vi som varken ägnar oss åt sexualbrott mot barn eller surfar på dark web.

Eftersom lagförslaget omfattar samtliga EU-medborgares data, från korrespondens med vänner till sparade bilder, skulle ingen klandra läsaren om denne misstänkte att fel kommer uppstå i processen. Det är alldeles riktigt. Enligt en undersökning av Fedpol 2021, var mellan 80–90% av flaggningar av misstänk barnpornografi falska. I vanlig mjukvaruutveckling kan stördata behöva korrigeras, men här kan det föranleda att polisen genomsöker din mobil.

Givetvis finns det brottslighet som rättfärdigar inskränkningar av den enskildes mänskliga rättigheter, däribland sexualbrott mot barn. Emellertid vore det vårdslöst att låta myndigheter villkorslöst vidta tvångsmedel.  Av gällande rätt i Sverige följer att statligt brukande av tvångsmedel kräver både en individualiserad brottsmisstanke och att åtgärden är acceptabel ur proportionalitetssynpunkt. Detta förmår Chat Control inte uppfylla vilket dessutom står i direkt i motsats till EU-domstolens praxis.

Om Chat Control implementeras i dess nuvarande form finns det stora risker att lagen kan få oönskade konsekvenser i framtiden. Lagförslaget saknar nämligen mekanismer för att förhindra missbruk och ett flertal historiska exempel finns redan där medlemsstaters regeringar har nyttjat hemlig avlyssning för att exempelvis övervaka oppositionen. Likaså kommer risken för läckage av känslig information såsom företagshemligheter och enskildas sekretessbelagda handlingar vara ständigt närvarande.

Allt sammantaget tycks Chat Controls vara en usel ursäkt för EU att tillåta icke-folkvalda byråkrater att villkorslöst övervaka samtliga EU-medborgare. Att inte varje varningsklocka har ringt i huvudet på den svenska borgerligheten kan som snällast bero på ideologisk kortslutning. Men att hissen inte gick ända upp när aktörer från både näringslivet och journalistkåren ryckte ut kan inte ses som annat än likgiltighet. Få väljare hade innan valet inte kunnat föreställa sig att Moderaterna och Kristdemokraterna frihetskamp skulle sluta vid strandskyddet och plastpåseskatten; och månne tro Liberalerna behåller sitt partinamn intakt av märkbart ironiska skäl.

Markus Johansson, juriststudent