Det som jag och många andra har befarat har nu besannats. Ännu en gång har oljekraftverket i Karlshamn behövts sättas i bruk.

Det är inte första gången detta händer i år. Kraftverket är ämnat att vara en reservenergikälla som framförallt tas i bruk under månaderna november - mars då elförbrukningen är som störst. Är det rimligt att vi år 2021 ska vara så beroende av olja och kol att vi måste räknar med att ha detta som en reserv inte om, utan när de grönare alternativen sviker? Vi fick även i somras erfara att energiförbrukningen blev så stor att vi behövde dra till med att elda olja. Då borde väl politikerna ha anat att den här situationen inte var hållbar? Men icke, och istället har vi ännu en gång fått bevittna hur myndigheten Svenska kraftnät fattade beslut om att starta Karlshamns oljekraftverk. Det finns ett enklare och långt mer miljövänligt sätt att täcka upp för den uppenbara energibristen i Sverige; jag talar naturligtvis om kärnkraften.

Att Sverige inte satsar på kärnkraft är orimligt då Sverige, ur ett geografiskt perspektiv, är ett av de mest optimala länderna för just denna typ av energiproduktion. T.ex. är Berggrunden som finns vid Forsmark optimal för att bygga ett slutförvar vid. Berggrunden är stabil, inga skalv förekommer och urberget är så gott som fritt från sprickor. Sverige skulle med andra ord självt kunna producera den energi vi behöver och kunna ta hand om det använda reaktorbränslet. Vi skulle inte vara beroende av några andra länder, som vi enligt SVT idag blir av Polens och Tysklands kolkraft då belastningen på våra elnät blir för stor.

Många tycker att det skulle bli dyrt att satsa på kärnkraft, men det skulle det inte bli då Sverige redan har sex etablerade och välfungerande reaktorer i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Vi behöver därför inte lägga flera miljarder i skattemedel på att bygga upp nya anläggningar.

Till sist är energiutvinningen vid ett kärnkraftverk lätt och säker att reglera, till skillnad från vind-, vatten och solkraft. En varm sommardag när hela landets luftkonditioneringar går på högvarv kommer kärnkraftverken att fungera, och rätt mängd el kan utvinnas. Så även under en av vinterns kallaste dagar, när vi värmer upp hemmen efter en dag i pulkabacken vid skogskyrkogården. Då kommer kärnkraftverken att stå stabila och producera exakt den mängd el som vi behöver. Kärnkraften är en stabil energikälla som inte är beroende av sol, nederbörd eller vind för att fungera. Vi skulle med andra ord inte behöva vara oroliga för att för att yttre faktorer bortom vår kontroll skulle påverka vår ordinarie elförsörjning till den grad att vi skulle behöva elda med olja.

Och vi skulle framförallt inte vara beroende av att importera el som producerats genom att elda brunkol.

Olivia Andersson, KF:s förbundskommunikatör