Nyårsnatten 1907

Kall är natten; vita stjärnor skrida
över öde snöfält tyst och matt.
Årets sista, mörka timmar glida
bort som snö för vind en blåsig natt.

Natt, som hotfull stirrar oss till möte,
säg, vad bär du i ditt svarta gap?
År som gryr, vad bär du i ditt sköte?
"Frihet, jämlikhet och broderskap!"

Frihet till att skövla och förstöra
allt som seklers trägna möda byggt,
hopens frihet att tillintetgöra
varje band som vildens vildhet tryckt

Jämlikhetens gråa tukthuskläder,
allas jämlikhet i grått förfall.
Allas andel i barbarers leder
lika stor och härlig bliva skall.

Broderskap jag bringar i att mörda
allt som fordom syntes skönt och gott,
broderskap jag skänker i att skörda
straffrihet för dolska, lömska brott.

Kall är natten; bleka stjärnor släckas,
vinden viner, drivsnön virvlar yr,
mörkrets öppna armar mot oss sträckas
och det nya frihetsåret gryr.

Natt, som hotfull stirrar oss till möte,
säg, vad bär du i ditt svarta gap?
År som gryr, vad bär du i ditt sköte?
"Frihet, jämlikhet och broderskap!"