Till vapen! [med en smärre modifikation för att aktualisera innehållet till situationen i Ukraina]

av Bertel Gripenberg

Till vapen trumpeterna kalla
envar som kan röra en arm!
Till vapen, till vapen alla,
med manlig vrede i barm.
Framåt emot död och fara
mot rytande, ryska led,
fram, trotsiga, ringa skara
befriarnas förpostked!

Stån fasta i död och fara
stån fasta för rätt och lag!
Vårt vara och icke vara,
allt står på spel i dag.
Se, mördarhoparna härja
i vanvett vårt värnlösa land,
sina lärors frukter de bärga
ur aska och blod och brand.

Vår framtid, vårt land, vår ära
våra hem, vårt lugn, vår lag
och liv som äro oss kära,
allt står på spel idag.
Kom storm som rasar och renar,
kom, åska som straffande går,
oss vreden och faran förenar,
vår ödestimme slår!