Den 28 augusti 1963 befann sig medborgarrättskämpen Martin Luther King Jr. vid Lincolnmonumentet, Washington DC och höll sitt berömda tal där han sa: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”. Personligen delar jag drömmen med Martin Luther King Jr. men dessvärre har den hudfärgsfixerade vänstern förstört Kings vackra dröm genom att fokusera mer på hudfärg, vilket är motsatsen till vad frihetskämpen ville.  

Vad vi nu bevittnar är en vänster som använder sig av samma tankesystem som rasister, men som ironiskt nog anser sig vara antirasister. Dessvärre börjar detta bli politiskt korrekt. Ett konkret exempel på en organisation som genomsyras av ett rasistiskt tankegods är Black Lives Matters som är besatta av att människors hudfärg återigen ska bli en relevant faktor. En tanke som både applåderas och stöds fullt ut av vänstern.

Vänsterns historiska idéer börjar bli allt mindre relevanta för den breda massan och det är sannolikt en bidragande orsak till att deras fokus nu ligger på att levandegöra rasismen för att återigen kunna bli relevanta. Men ironiskt nog är vänstern rasisterna i mardrömmen.

Vänstern använder sig av en kombination av identitetspolitik och intersektionalitet. Där den sistnämnda är en analysmodell för att uppmärksamma maktordningar i samhället i form av över- och underordning, eller med andra ord förtryckare och offerskap. I detta specifika fallet innebär Identitetspolitiken att vänstern sorterar människor baserat på hudfärg i olika kategorier, där människor i grunden blir degraderade till att bli en kollektiv tillhörighet som är baserat på hudfärg. Det är här människor exempelvis kategoriseras som vit eller svart, för att sedan bli rangordnade baserat på detta där vita människor placeras över svarta. Där vita anses vara förtryckare och svarta offer.

Att påstå att “All Lives Matters” och “There is only once race: the human race” är garanterat något som alla människor med sunt förnuft och goda värderingar skriver under på sju dagar i veckan. Men detta anses vara rasistiskt av rörelser som lutar vänster, som vill levandegöra rasismen eftersom spänningar mellan olika “raser” gör deras egna rörelser relevanta. Dessvärre för dessa rörelser är besatthet av hudfärger och att ställa vita mot svarta fel väg att gå, eftersom den vägen har prövats - och misslyckats. Så låt oss nu värdesätta människors individuella karaktär och inte tillåta människors hudfärg att bli en avgörande faktor.  

Ett annat argument som framförs är att vita människor är rasister och detta är ytterligare en tankevurpa av vänstern. Eftersom att tillsätta en specifik egenskap (rasism) på alla människor med vit hudfärg, är ett uppenbart exempel på rasism.

Att betrakta människor som kollektiv baserat på deras hudfärg, eller att tillskriva alla vita människor en viss uppfattning, samtidigt som människor blir rangordnade baserat på “ras”, är i grund och botten ett både vedervärdigt och rasistiskt tankemönster.        

I Memphis, Tennessee, den 4 april 1968 mördades Martin Luther King Jr. endast 39 år gammal. Idag försöker den politiska rasvänstern att förvandla Kings dröm till en mardröm, genom att återigen göra “ras” till den avgörande faktorn i människornas liv. Men med detta sagt är min uppmaning till alla konservativa att levandegöra Martin Luther King Jr. dröm: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”.  

Johan Gustavsson, sociolog och ordförande för Konservativa Föreningen på Campus Flemingsberg.