Sedan några dagar tillbaka är Storbritanniens premiärminister Boris Johnson tillbaka på jobbet. Enligt rapporter är han snart helt tillfrisknad från Covid-19, och enligt egen utsago är han på gott humör. Då Johnson är tillbaka vid spakarna igen finns det all anledning att syna honom lite närmare. För oberoende av hur långvarig hans tid som regeringschef blir, är Boris Johnson en politiker typ som Europa med all sannolikhet kommer att få se mer av framöver. Han är den typen av politiker som kommer skörda stora framgångar.

Detta för att Boris Johnson är bildad. Men samtidigt kan vanliga människor relatera till honom, då han inte låter som en mossig akademiker. Han har inte en vidare intellektualiserad inställning till politiken. Tvärtom så har han upprepade gånger anklagats för dess motsats, nämligen att han är vulgär, oseriös och opolitisk. Men Johnson visar gång på gång att han har en intellektuell sida som influerar honom. Hans klassiska bildning inom antikens Grekland uppvisade han med entusiasm när han talade med välkända historikern Mary Beard. Han visade att han i ett sådant samtal kan stå sig vad gäller både faktakunskaper och analysförmåga.

Boris Johnson är även flexibel. Storbritannien är det enda land i Europa som har slagit sig in på en Corona bekämpningsstrategi för att sedan drastiskt byta strategi. Den brittiska regeringen förklarade helt enkelt att den först valde strategin, den så kallade ’’herd immunity’’ strategin, inte var etiskt försvarbar. Detta för att risken att många skulle avlida var alldeles för stor.

Till skillnad från vår regeringen, som fortfarande menar att herd immunity strategin är den bästa vägen framåt, valde Boris Johnson ett bättre spår. Detta drag är ett bevis på att Johnson tar sitt ansvar som premiärminister seriöst. Han gömmer sig inte som Sveriges politiker, bakom experter och myndighetschefer. Detta är förstås den enkla utvägen. Går herd immunity strategin bra, kan politikerna ta åt sig förtjänsten. Går det dåligt, kan de alltid skylla ifrån sig på myndigheterna och experterna. Det visar på en bristande integritet.

Utöver Corona krisen, har Boris Johnson visat sig lojal mot väljarnas mandat. Få brittiska politiker har som Johnson haft en klar och tydlig linje från tiden innan Brexit omröstningen fram till Storbritanniens utträde. Jeremy Corbyn skapade förvirring när han först var för ett utträde, men sen i efterhand krävde en ny folkomröstning. Detta framstod, med all rätta, som att han vände kappan efter vinden. Theresa May fick aldrig heller något riktigt bra genomslag över Brexit frågan, trots all hennes förnyelsearbete inom Torypartiet. Men detta var för att hon tog ställning för Bremain och sedan ändrade sig. Det är ett helt ok beslut att fatta, men om det kombineras med att man inte står och stampar framför målet blir det en dubbel belastning.

Boris Johnson gjorde det brittiska valet år 2019 till ett enfrågeval, och han lyckades även med sin strategi. Han gjorde detta med den enkla vetskapen om att väljaropinionen inte bara kommer att försvinna. Han resonerade att om en majoritet röstade för Brexit, och frågan fortfarande rankas som den hetaste i landet, kommer man alltid kunna vinna val på den så länge utträdet inte har levererats.

Boris Johnson har tydligt visat att han är en politiker för det nya decenniet.

Hugo Fiévet, Borgerlig skribent och debattör