Den här texten publicerades ursprungligen i Konservativ debatts fysiska utgåva nr 1 hösten 2023.

Riksdagsvalet år 2022 var en nagelbitare till företeelse. Den politiska högern i Sverige med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna gick, efter mycket dramatik, segrande ur valet, vilket resulterade i det så kallade Tidöavtalet. Valet blev historiskt i så mån att Sverigedemokraterna, för första gången i partiets historia, fick vara med och bilda regeringsunderlag.

Ett underlag som har givit vallöften som vilka de facto kommer att kräva ett nitiskt och gediget arbete redan från dag ett. Men trots det delgivna förtroendet tyder redan nu allt fler väljarbarometrar på att det svenska folket skulle ge partierna på vänstersidan regeringsförtroende om det vore val idag. Alltså ett tecken på missnöje i förhållande till regeringens arbete. Ty bör den nya regeringen leverera snarast, och det inom tre specifika områden för att positionera sig väl inför valet 2026.

Först och främst måste högern få ordning på ekonomin. Lågkonjunkturen har vuxit fram som ett besvärligt fenomen för många svenska medborgare. Svårigheter att betala av hyra, livsmedel och allehanda lån är bara några av de många epifenomen som påverkar dagens svenskar. Enligt finansministern Elisabeth Svantesson befinner sig Sverige i en robust lågkonjunktur som kommer att pågå fram till år 2025. Men om lågkonjunkturen blir kortare och mildare än förväntat kommer högersidan gynnas i den bemärkelse att människors privatekonomi blir bättre. Om medborgarnas privatekonomi får positiva implikationer under mandatperioden kommer förtroendet med stor sannolikhet öka för både regeringspartierna och SD. Förbättrad ekonomi kan styrande regering använda till sin fördel och peka på i nästa valrörelse.

För det andra behöver den restriktiva migrationspolitiken få genomslag. Den växande uppmärksamheten kring migrationsfrågan har sin agens i flyktingkrisen år 2015, vars implikationer har betingat en negativ utveckling inom diverse områden i Sverige. Såsom ökad kriminalitet, fler bidragstagare och kraftigare segregation mellan storstad och förort. Det var alltså ingen överraskning att migrationen var en central valfråga inför valet 2022. En mer restriktiv migrationspolitik är något som Sverigedemokraterna alltid har förespråkat, men det var även ett gemensamt vallöfte från samtliga högerpartier. För trovärdighetens skull är det därför viktigt att invandringen hinner begränsas på ett påtagligt sätt innan nästa val.

Efter Tidöavtalet har en paradoxal trend utvecklats där ett ovanligt högt antal svenska medborgarskap har beviljats. Antalet uppgår till hela 40 000, vilket, ur ett högerperspektiv, är anmärkningsvärt. Trots att den nya regeringen har vidtagit åtgärder för att stänga gränsen, kvarstår ett behov av tillfälligt stopp för nya medborgarskapsansökningar. Genom detta kan vi både stärka regeringens legitimitet i migrationsfrågan och förbättra förutsättningarna för det fortsatta integrationsarbetet.

Å ena sidan kan man, utifrån ett högerperspektiv, argumentera för att regeringen mer borde prioritera vilka framtidsvisioner man siktar mot istället för den nyss nämnda migrationsfrågan. Dels för att många samhällstrender rör sig i fel riktning, dels för att en majoritet av svenska ungdomar röstar höger snarare än vänster. Dessa ungdomar behöver en ambitiös framtidsvision presenterad för sig, för att ha en framtidstro på Sverige i allmänhet och en högerregering i synnerhet. Å andra sidan är migrationen en akut fråga som behöver åtgärdas snarast.

Framtidsvisioner för svenska ungdomar är självklart en viktig fråga att ta ställning till, det råder det ingen tvekan om. Men svenska ungdomar kommer inte att ha framtidstro så länge invandringens destruktiva följder fortsätter att existera utan någon explicit förändring. Ty borde regeringen vara pragmatisk och föreslå effektiva åtgärder för att återta kontrollen över den svenska migrationen. Om högern lyckas stäcka immigrationen kommer det per automatik också hämma den negativa spiralen av ökad segregation.

För det tredje behöver hårdare straffskärpning också implementeras. Ett av högerns primära vallöften inför valet 2022 var påtagliga förändringar inom kriminalpolitiken, med bland annat hårdare straffskärpningar. Det innebär således att det svenska folket upplevde kriminalpolitiken som en viktig fråga. Vilket ger högern starka incitament att införa robusta förändringar inom den svenska lagstiftningen där straffskärpning är ett prioriteringsområde. Medborgarna behöver se praktiska och empiriska bevis på straffskärpning för att bli övertygande om att det verkligen har skett ett paradigmskifte inom kriminalpolitiken. Skulle ett par domar hinna fällas innan år 2026 skickar högern en tydlig signal att rättsväsendet har fluktuerat i riktning mot det som lovades inför valet 2022. Därför bör straffskärpning implementeras så snabbt som möjligt.

Avslutningsvis har den nya regeringen ett gediget arbete framför sig. Baserat på de senaste väljarbarometrarna är det svenska folket, så här långt, inte övertygade av vad regeringens åstadkommit. Därför måste högern börja leva upp till sina vallöften. Förbättrad ekonomi, mer restriktiv migrationspolitik och hårdare kriminalpolitik är tre sätt för högerregeringen att ge sig själv goda förutsättningar för en ny valseger 2026.

Filip Linnert

Referenslista:

Altinget. 2022. Vallöften – Det här lovar partierna i valet 2022. (Hämtad 2023-08-07).
https://www.altinget.se/artikel/valloften-det-har-lovar-partierna-i-valet-2022

Regeringskansliet. 2022. Svantesson - Utdragen lågkonjunktur står för dörren. (Hämtad 2023-08-08).
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/svantesson-utdragen-lagkonjunktur-star-for-dorren/

Samtiden.nu. 2023. SÄTT STOPP – NU! – FÖR MEDBORGARSKAP UTAN KRAV. (Hämtad 2023-08-09).
https://samtiden.nu/2023/05/satt-stopp-nu-for-medborgarskap-utan-krav/

SVT Nyheter. 2023. Väljarbarometern. (Hämtad 2023-08-08).
https://www.svt.se/special/valjarbarometern/

Valmyndigheten. 2023. Valresultat 2022. (Hämtad 2023-08-07).
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/valresultat.html