Min inspiration till denna debattartikel kommer från min tid i Liberala Ungdomsförbundet (LUF). Inom LUF ansågs allt som samhället gjorde för att förhindra att personer ballade ur, för “moralism”. Moralism är nuförtiden ett skällsord, men för konservatism borde ordet fortfarande ha relevans. Att bygga ett samhälle på moral innebär att man tror på att det finns ett rätt och fel. Att moralisera över andras handlingar innebär att vi undviker moralisk relativism.

Liberalismens och socialismens kamp mot moralism har gett kvinnor möjligheten att bestämma över sin egen reproduktion. Det har gett homosexuella rätten att älska vem de vill. Det har även möjliggjort för sexualundervisning i skolan. Här har konservativa ständigt fått ta ett baksäte i debatten då omfamnandet av moralism gjort de impopulära bland yngre väljargrupper.

Problemet med gammaldags moralism var att den slutade fylla en funktion.

Den blev ett självändamål och knöt inte längre an till den samtida föreställningsvärlden. I en värld där det inte längre anses vara negativt att kvinnor bestämmer över sin egna kroppar, förknippades inte moralism med rätt och fel. Snarare med paternalism och kontroll.

I dagens samhälle, hårt präglat av radikal progressivism, måste konservativa ta ställning i nya frågor rörande människans sexualitet.

Jag vill börja med att beröra moralism gällande den rådande sexköpslagen. Många liberaler argumenterar för rätten att köpa sex från en frivilligt prostituerad. De argumenterar att förbud mot sexköp är en inskränkning av den individuella friheten. De menar även att livet skulle bli säkrare för de prostituerade om det var lagligt. Ytterligare tillägg i debatten har varit att det skulle kunna avhjälpa “incel-krisen” och att förbud endast stigmatiserar och skambelägger prostituerade. Dessa resonemang går även att hitta bland konservativa och socialister.

Jag vill hävda att sexköpslagen bygger på en god, modern moralism.

Den gör klart att vi har ett ansvar gentemot varandra och förbjuder oss bidra till ett eventuellt självskadebeteende. Lagen bygger i min mening på en tro om människovärdet. Ett värde som inte ska kunna monetariseras. Många av de andra påstådda fördelarna med att legalisera sexköp skulle kunna lösas på andra sätt. Om vi väljer att se sexförsäljning som ett självskadebeteende kan vi också se dessa människor som offer som förtjänar vår empati.

Konservativa borde föredra långsiktiga värden framför kortsiktiga pragmatiska vinster.

Det andra jag vill beröra är porr. Begränsningar i porrkonsumtion beskrivs ofta som moralism av dess motståndare. Jag vill argumentera för åtgärder som förhindrar att porr konsumeras av personer under 18 år. För mig är det självklart att åtgärder för att begränsa minderårigas tillgång till porr också kommer att leda till vuxnas tillgång till porr begränsas.

Själv har jag tidigare avfärdat idén om inskränkningar av porren som paternalistiskt, socialistiskt, inskränkande av friheten, överförmynderi etc. Detta ända tills jag läste en text som beskrev den porrvåg som kommit genom internet och sköljt över barn och unga som; “vår tids största sociala experiment”. Ursprungscitatet kommer från Michael Seto som är rättsmedicinsk psykolog, forskare, sexolog och författare.

Det är ett faktum att min generation och de yngre, har utsatts för ett monumentalt socialt experiment som riskerar att ge oss en helt ny bild av sex och samlevnad.

Unga ser regisserad porr långt innan de blir av med oskulden eller ingår i förhållanden. Vi vet inte ännu vilka långsiktiga konsekvenser detta medför, men statistik visar att vår generation är långt mindre sexuellt aktiv är våra föräldrars. Det är inte helt otroligt att detta skulle ha en del i den så kallade “incel-krisen”.

Jag kan mycket väl riskera att bli kallad för smygsocialist och det är en risk som jag i moralens namn är villig att ta. Faktum är att det finns en del grundläggande likheter mellan socialismen och konservatismen. Konservatismen ser människan som en i grunden social varelse, ett flockdjur. Vi tror på ett samhällskontrakt och samhällsansvar.

Vi förkastar liberalismens idéer om den evigt förnuftiga och goda individen.

Vi ser att alla människor är fulla av brister och att vi ibland måste ledas av en tro på en högre moral. En så grundläggande och stark drift som sexualdriften kan få oss människor att begå avskyvärda handlingar och här måste vi låta moralen vara det som skiljer oss från djuren. Därför är det uppenbart att moralism bör prägla den konservativa samhällsvisionen.

Henrik Bark, ledamot för Konservativa Förbundet Uppsala, Masterstudent i Statistik