Jämlikhet, trygghet, solidaritet. Det är de ord som dyker upp i huvudet på många väljare när de tänker på socialdemokratin. Man kan ha delade meningar om socialdemokraternas politik, men det är uppenbart att de är ypperliga marknadsförare. Det borgerligheten kan lära sig av sossarna är att moraliska argument är det mest effektiva medlet att framföra politiska budskap på.

Vi som är aktiva inom borgerligheten är förstås partiska om hur borgerliga partier uppfattas. Men vilka ord tror ni, helt ärligt, dyker upp i huvudet på vanliga väljare när de tänker på ett parti inom borgerligheten? Ekonomi? Egoism? Individualism? Kapitalism? Eller så är borgerligheten så pass splittrat att ingenting konkret dyker upp.

Borgerlighetens strategi hittills har varit att vädja till sin väljarbas. Men också att framföra sakliga argument om varför deras politik är bättre. Men man inte vinner val på sakliga argument. Man vinner val genom att tilltala människors känslor. Socialdemokratin har gjort detta i årtionden med moraliska mantran som jämlikhet, solidaritet, trygghet etc. Detta är tveklöst en genialisk strategi då oppositionen per automatik blir det motsatta – osolidariska, otrygga, ojämlika.

Vad gäller moraliska argument har borgerligheten hamnat på defensiven. Istället för att de dividerar sin moral vill de hellre motbevisa sossarnas anklagelser. Till exempel; istället för att de argumenterar att frihet är viktigare än jämlikhet för de, säger de att jämlikhet är bra, men. Men detta förslag är för dyrt. Men detta förslag går för långt. De går med på vänsterns moral och så producerar de, motvilligt, en halv mjäkig version av samma politik för att bevisa att de visst är moraliska.

Det är självförklarande varför denna strategi inte fungerar. Det framstår som oärligt inför väljarna. Det öppnar även upp för frågan; varför rösta på ett parti som tror på samma sak som sossarna men som inte tar det hela vägen? Borgerligheten måste ta på sig ansvaret att konstruera en egen moralisk idé med fria marknader som grundmoral och frihet som deras mantra.

Till exempel så pratar sossarna gärna om hur ’’svenska modellen’’ byggt Sverige. Högern bör berätta en annan sida av historien om hur de kapitalistiska reformer som genomfördes på 1800-talets mitt byggde Sverige. De bör förklara för svenskar att samhället blir mer moraliskt om individen får makten att bestämma över sitt liv, inte staten. De måste framförallt stå för sin moral, annars lyser detta igenom.

Den svenska borgerligheten har en kamp mot strömmen. Det är inte lätt att stå för kapitalismens förtjänster i ett land där socialism verkar ligga bakom allting gott. Det är också tufft då vi i generationer har uppfostrats inom välfärdsstatens moral. Marknadsföring löser förstås inte allting, men det är en bra början.

Emmie Mikaelsson, Redaktör för Konservativ Debatt