Den 25 april 1999 genomförde Falun Gong-utövare en stillsam protest utanför regeringshögkvarteret i Peking, mot den förföljelse som var på gång och sedan slog till i juli med full kraft mot qigongutövarna. Demonstrationen kan tjäna som en påminnelse om att ta dagens varningsflaggor på allvar.

Kinaregimens brott mot uigurerna i Xinjiangprovinsen har rört upp känslor. Reaktionerna, som H&M:s bojkott av bomull från Xinjiang, har mött kommuniststyrets ilska. Företaget har trots eftergifter inte vikt sig helt, vilket många andra gjort när de hamnat i onåd hos regimen.  

Det är bra, men kunde vara bättre. Det är på tiden att vi på allvar agerar mot Kinesiska kommunistpartiets, KKP:s, brott och vågar ta de ekonomiska risker det medför. Ett av Kinas främsta vapen mot kritiker är hotet att sluta handla med dem. Men vi tror att man vinner i det långa loppet, för brott och ondska har aldrig gynnat en långsiktigt hållbar ekonomi.  

Det är viktigt att se hela bilden av KKP:s förtryck. Bland de värst drabbade är utövarna av den andliga metoden Falun Gong. De tror på sanning, godhet och tålamod, och har drabbats av KKP:s lögner, hat och förtryck. De utsätts för det mest förfärande brott man kan tänka sig: statsunderstödd organstöld från levande människor, vilket förser Kinas transplantationssjukhus med organ. Det är fastslaget av en tribunal ledd av Sir Geoffrey Nice, som åtalade krigsförbrytaren Slobodan Milosevic.  

Falun Gong-utövare har förföljts sedan 1999 och tusentals sitter fängslade. Precis som uigurerna utgör de en enorm stab av slavarbetare i de kinesiska arbetslägrens fabriker, inte bara i Xinjiang utan i hela Kina. Den prisbelönta dokumentären ”Letter from Masanjia” avslöjar hur Falun Gong-utövare utnyttjas. Googla och se den!  

Den 25 april 1999 genomförde uppskattningsvis 10 000 Falun Gong-utövare en stillsam protest mot den förföljelse som då hade inletts. De stod lugnt utanför regeringshögkvarteret och vädjade till makthavarna. Efteråt städade de platsen och gick hem. Det anses vara den största demonstrationen i Kina efter demokratiprotesterna på Himmelska fridens torg 1989, och kan i backspegeln ses som en varningssignal för vad som komma skulle. En varning de flesta inte uppfattade om en förföljelse som ännu pågår. Det handlar om många tusen (hur många går inte att säga på grund av brist på transparens i rättssystemet) torterade och mördade. Många miljoner har berövats den mänskliga rätten att utöva sin tro, och att vårda sin kroppsliga och mentala hälsa.  

Vi hoppas att vi i Sverige kan lystra till dagens signaler från Kina. Regimen kommer aldrig att mjukna till en demokrati. Därför finns bara ett sätt som Kinas förföljda människor kan befrias på; genom att regimen faller. Denna ståndpunkt har ingen politisk aspekt, utan handlar om att Kinas befolkning behöver få en chans att leva i frihet. Det får de inte så länge KKP styr.  

Därför tror vi på ett starkt ställningstagande från företag, politiker och privatpersoner mot KKP:s förtryck. Även idrottsmän har nu chans att säga ifrån, genom att inte godta att nästa vinter-OS arrangeras av en förbrytarregim. För hur kan man försvara att det kommuniststyrda Peking får arrangera sin andra olympiad på mindre än tjugo år, när Olympiska spelens etiska grund är rent spel och att visa respekt mot andra och sig själv?  

Vi kan stoppa de omänskliga brotten, om vi har modet att visa Kinas totalitära regim att vi inte accepterar dem.  Kommunismen är dömd att falla. När den väl är borta, då kan det verkliga Kina blomstra.

Filip Jacobson